Adatkezelési tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: telefonon, élőszóban, vállalkozás weboldalain, levelezőrendszereken, Facebook, Viber.

 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Doma Róbert a Cell-Vitál Kft. ügyvezetője , mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. 

 

Az Ön által megadott adatokhoz Doma Róbert cégtulajdonos fér hozzá.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

 

A Cell- Vitál Kft. 8143 Sárszentmihály , Kossuth utca 56. szám alatt található telephelyű vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a honlapon digitálisan:

www.cellvital.hu

 

 

Adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető székhelyemen, nyomtatott formában:

8143 Sárszentmihály , Kossuth utca 56.

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Cell-Vitál Kft. , adatkezelő

Adószám: 26755085-2-07

Székhely: 8143 Sárszentmihály, Kossuth utca 56. 

 

Weblap:

www.cellvital.hu

Kapcsolattartás:

Telefon: +36704269818

E-mail:

[email protected]

[email protected]

 

 


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt székhelycímre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

 

 

 

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

 

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok

 1. Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 1. Telefonszámára, e-mail címére és nevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

 1. gyéb oktatás alkalmával Ön a képzési szerződés kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelőként adatait tároljam.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat  az utolsó találkozásunk óta eltelt 1 év múlva törlöm / megsemmisítem.

 

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. d)    az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
 8. h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

A szabályzat időbeli hatálya 2020. 05. 01-től visszavonásig tart.

0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresVissza